PlayShakespeare.com: The Ultimate Free Shakespeare Resource
PlayShakespeare.com: The Ultimate Free Shakespeare Resource
PlayShakespeare.com: The Ultimate Free Shakespeare Resource
PlayShakespeare.com: The Ultimate Free Shakespeare Resource
Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Sonnet 66 in Czech

Sonnet 66 in Czech 11 years 1 week ago #225

  • William Shakespeare
  • William Shakespeare's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 745
  • Thank you received: 25
Several translations/interpretations of the Sonnet 66 in Czech showing that when Shakespeare is translated to other languages the translator has to make interpretive choices when the words don't have the same meanings (or double & triple meanings) as in English.


Sonet LXVI

Tired with all these, for restful death I cry, -
As, to behold a beggar born,
And needy nothing trimmed in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly (doctor-like) controlling skill,
And simple truth miscalled simplicity,
And captive good attending captain ill:

Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.
W. Shakespeare: The Complete Works of Shakespeare, The Halmyng Publishing House Ltd., Middlesex 1958, p. 1051

Translation: Josef Václav Sládek, 1883

Znaven vším tím po smrti volám tiché -
než zírat, jak se žebrák rodí v sv?t
a nuzné nic se v cetky šatí liché
a ?istá v?rnost nev??e jde v sled
a zlatá hodnost bídáka jak zdobí
a dív?í ?est šlapána v prach a v nic
a dokonalost ve spárech je zloby
a síla od zbab?lství bita v líc
a um?nu jak ú?ad uml?uje
a umem (jako léka?) vládne bloud
a prostá opravdovost hlupstvím sluje;
jak do ?áblových B?h je zjímán pout:

znaven vším tím bych odešel už rád -
jen s láskou mou mi žel se rozžehnat.

Translation: Jaroslav Vrchlický, 1896

Vším znaven tím já smrt si p?eju již!
Zásluhu o žebrácké holi z?ím
a pravda nejryzší lží vbitá v k?íž
a nuzné nic ?ve plechem zbujn?ným
a oblíbená ?est se s hanbou tý?í
a dívek ctnost se drav? ?ítí v pád
a nad právem bezpráví - vít?z k?i?í
a chromou moc z?ím sílu vyssávat
a um?ní ú?ad?m úctu cpáti
a blázny (dokto?i jsou) moudré soudit
a bodré poctivosti hloup? láti
a vlásti zlo, ve službách dobrou troudit.

To všecko smrti rád bych umdlen vzdal,
jen kdyby milý sám tu nez?stal.

W. Shakespeare: Historie - Básn?, SNKLU Praha 1964, s. 643

Translation: Jaroslav Vrchlický, 1904


Po smrti k?i?ím tím vším unaven,
hle, zásluha se na žebrotu rodí
a pozlátkem tret prázdný ov?šen
a ryzí v?rnost v nev??e se brodí.
A zlatá ?est na míst? nestyd?
a cudná ctnost v hampejzy pohrobena
a dokonalost štvána v neklidu
a síla trpaslíky seslabena;
ctná snaha blbosti v plen vydána
a um?ní jho moci musí nést
a prostota jak hloupost vysmána,
zlo žalá?níkem, dobro v?zn?m jest:

Vším unaven rád um?el bych, ví B?h,
mou smrtí jen by sám tu nezbyl druh.

W. Shakespeare: Historie - Básn?, SNKLU Praha 1964, s. 473

Translation: Jan Vladislav, 1964


Znaven, ach, znaven vším, já volám smrt a klid,
když vidím zásluhy rodit se na žebra?i,
a b?dnou nicotnost zas v nádhe?e se skvít,
a víru nej?istší zrazenou v ho?kém plá?i,
a zlatý vav?ín poct na hlavách nehodných,
a dív?í n?hu, ?est, servanou v okamžiku,
a dokonalost pak, budící už jen smích,
a vládu ve zchromlých pa?átech panovník?,
a jazyk um?ní vrchností zmrza?ený,
a blbost, doktorsky radící rozumu,
a p?ímost, zvanou dnes hloupostí bez vší ceny,
a Dobro, zajaté a otro?ící Zlu -

tím vším, ach, unaven, já zem?el bych už rád,
kdybych tím nemusel i lásce sbohem dát.

W. Shakespeare: Sonety, MF Praha 1964, s. 72

Translation: E. A. Saudek, 1975


Jsem unaven a za smrt prosím Boha -
jen nevid?t už, jak je bita ctnost,
a vynášena nicka p?eubohá,
a k?ivdou rozšlapána nevinnost,
a odívána zlatem nemohoucnost,
a v trhu prodávána dív?í ?est,
a pokálena bezúhonná vroucnost,
a utloukáno to, co silné jest,
a um?ní jak paná?kuje vlád?,
a doktor Blbec káže geni?m,
a lumpové se posmívají pravd?,
a Dobro bab? Zlu jak smej?í d?m -

tím sv?tem unaven, tak rád bych zhas!
Le? tebe z?stavit mu napospas?

W. Shakespeare: Sonety, Lyra Pragensis, Praha 1975

Translation: Zden?k Hron, 1986


Mám všeho dost, chci um?ít, a? mám klid,
když zásluhy jdou o žebrácké holi
a holý zadek smí se honosit
a pravá víra sebe zap?ít svolí
a zá?ící ?est zpupn? poko?ují
a dív?í cudnost zprzní bez pomoci
a ryzí dokonalost praný?ují
a sílu chromí starci zlomí mocí
a ú?ad uml?í hlas um?ní
a blbost schopné drze pou?uje
a sprostí prostou pravdu podcení
a dobrý v poutech zlému posluhuje.

Mám toho dost, chci všemu sbohem dát,
ale když um?u, zradím, co mám rád!

W. Shakespeare: Sonety, Lyra Pragensis, Praha 1986, s. 81)

Translation: Miroslav Macek, 1996


Jsem unavený, nechce se mi žít,
když lumpovi se metál p?ipíná
a nuzná nicka chce se dob?e mít
a ?istou víru každý proklíná
a zlatý v?nec zdobí ni?emu
a dív?í cudnost špatn? kon?ívá
a dokonalost není k ni?emu
a vláda v slabých rukou spo?ívá
a ú?ad bdí nad tv?r?í ?istotou
a rozhodují blbci s tituly
a nazývají pravdu prostotou
a dobro k veslu zla si p?ikuli

vším znavený, bych smrt m?l lehce brát,
však opustil bych i tu, co mám rád.

W. Shakespeare: Sonety, Lyra Pragensis, Praha 1996, s. 81

http://www.czech-language.cz/translations/shakespeare.html
The administrator has disabled public write access.
Moderators: William Shakespeare
 

Log in or Register

Register
Forgot username  Forgot password
Get the Shakespeare Pro app